Blog

MIND THE GAP
– en blog om organisationer, samfund og et musisk mindset.

 

Værsgo: Tanker til fri afbenyttelse.

Mit ønske med denne blog er at åbne både dit og mit blik. For verden omkring os.

Hvorfor arbejder vi på den måde vi gør? Hvad præger vores samfund? Hvordan er vi sammen som mennesker?
Jeg sætter ting sammen, som ikke umiddelbart passer sammen. Jeg hopper ind i mellemrummet, for at se hvad der gemmer sig der.
Med det ene formål at blive klogere. Mere nuanceret. Mere reflekteret.
Hvad kan jeg – og vi – lære af dem, der lever og arbejder helt anderledes end os selv?
Jeg har ikke patent på virkeligheden. Jeg præsenterer bare mit syn på verden og på (arbejds)livet.
Mit ønske er, at vi kan lære af hinanden. Så send mig en mail eller kommenter gerne på mine oplæg.

Tak fordi du læser med!

"/html/com_content/article/default.php"
Mind the Gap(s) | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo

Proces og resultater omtales ofte som isolerede størrelser i forskellige samfundsgrupperinger. Kulturlivet italesætter ofte sig selv som værende procesorienterede, og en udtalelse som "Det er processen der er vigtig"

er ikke sjældent mødt i kulturelle og kunstneriske kredse. På den anden side er den "almindelige opfattelse" at erhvervslivet er garant for at være resultatorienteret. Det er Resultatet der er det vigtige, og underordnet er måden - processen - hvorved vi kommer i mål.

Det tankevækkende er, at det er nærmest uhørt, at man i kulturlivet overskrider en endelig deadline - resultatet - hvis man eksempelvis skal sætte en teaterforestilling op. Det er kun i yderste konsekvens - hvis en skuespiller falder og slår sig voldsomt på scenen eller mister stemmen helt og ikke er i stand til at gennemføre, at forestillinger bliver udskudt. Og når det sker, handler udskydelsen ofte om 3-4 dage, til man har fået kørt en understudy i stilling til den pågældende rolle.

Der kan være en masse ændringer undervejs i processen med at skabe en forestilling, og i den kontekst ændres det færdige resultat mange gange, men fokus på leverance til en fastsat tid er så indgroet en præmis, så en udskydelse er en absolut undtagelse. Det til trods for at deadline for projektet ofte bliver fastsat år i forvejen, når man laver den pågældende sæsons program, og man endnu ikke har aftaler på plads med relevante nøglepersoner.

Ligeledes er der utrolig store økonomiske omkostninger forbundet med at udskyde en forestilling. Der er lønninger til skuespillere, teknikere, scenemestre og andre direkte involverede personer, der er et dyrt hus – eksempelvis Operaen – som kommer til at stå tomt, fordi man ikke kan nå at få andre arrangementer ind, der er tabte publikumsindtægter, leje af udstyr og en masse andre direkte og indirekte udgifter.
Dernæst er der tale om et troværdighedsspørgsmål: publikum, anmeldere og ikke mindst sponsorer og politiske bidragydere forventer, at teatret leverer varen til den pågældende tid. Ellers vil man hurtigt komme til at fremstå som en useriøs og uprofessionel samarbejdspartner og kulturudbyder – hvilket resulterer i, at både offentlige støttekroner, sponsorpenge og publikumsindtægter flytter andre steder hen, og det pågældende teater bliver truet på sin eksistens.

Omvendt i erhvervslivet , hvor man fokuserer meget på resultatet og gerne vil fremstå som prisbevidste og konkurrencedygtige. Der er rigtig mange bade store og små projekter i erhvervslivet og det offentlige, som på den ene eller anden måde ikke skrider i tid. Jeg skal ikke gøre mig til talskvinde for, at det til enhver tid skaber det bedste resultat, at man overholder sin tidsplan – så langt fra, og det er fint, at man lader en tidsplan skride, så længe der er en kvalitativ resultatovervejelse til grund for udskydelsen. Det interessante er, at man ofte bruger lang tid på at lave diverse GANTT diagrammer og planer for projektarbejdet, men tilsyneladende er det ikke dem der sikrer, at projektet faktisk gennemføres inden for de fastlagte rammer. Det interessante er også, at disse redskaber egentlig er "proces-redskaber" som skal sikre, at vi er på rette vej og projektet udvikler sig som planlagt.

Det er derfor ikke tidsskredet i sig selv, der er problemet. Det er, at man tilsyneladende ikke er i stand til at opnå et godt resultat inden for de fastlagte rammer – til trods for at man bruger ret mange ressourcer på processen. På præcis samme måde som i teaterprojektet koster tidsskred både på den økonomiske konto og på kontoen for troværdighed for virksomhederne.

Der kan være udgifter forbundet med leje af maskiner og udstyr, en længere projektplan giver i sig selv en større udgift til medarbejdere - lønsomheden ved projektet risikerer derved at udhules hen ad vejen.

Proces og Resultat – hinandens forudsætninger.

Hvis man derfor bliver mere opmærksom på, at processen er forudsætningen for et godt resultat, men at processen i sig selv ikke kan stå alene – fordi processen kun sikrer kvalitet og det bedste resultat, hvis den er velovervejet og reflekteret undervejs og sættes i forhold til det resultat, man ønsker at opnå, ville man få meget bedre processer og resultater både i kulturlivet og i erhvervslivet.
Ligeledes er det her et af de store potentialer – men også udfordringer – omkring udnyttelsen af synergien i kultur- og erhvervssamarbejde ligger. Så længe vi ikke får italesat disse forskelligheder og får nuanceret hvad det vil sige at være proces- og resultatorienteret, kommer man ikke der til, hvor man kan bruge hinandens erfaringer og dermed kan skabe udvikling til gavn for begge verdner.
Et godt eksempel på den udfordring er, at jeg for nogle år siden var ansvarlig for et stort medarbejderarrangement for en stor virksomhed. Jeg var den gang meget uerfaren i at arbejde i erhvervslivet. Jeg havde til gengæld stor erfaring fra kulturlivet og dermed skolet i igennem mange år at have fokus på at nå i mål til et fastlagt tidspunkt underordnet hvad der opstod af udfordringer undervejs. Derfor forstod jeg ikke, at min leder – skolet i erhvervslivet – var nervøs for hvorvidt jeg nåede i mål til det pågældende arrangement. Jeg forstod ikke, hvordan han kunne stille spørgsmålstegn ved den præmis – for vi havde i min optik ikke andre muligheder end at nå i mål og løse de problemer, der opstod hen ad vejen.
Grunden til hans bekymring var, at han var vant til at få præsenteret et GANTT diagram for hvornår hvilke opgaver skulle løses i processen – og han var også vant til at tidsskred var en reel risiko. Jeg var på den anden side vant til at arbejde meget mere uorganiseret i processen, men til gengæld var tidsskred på den samlede leverance/resultat ikke var en mulighed. Det skabte mange frustrationer for begge parter, og det var først længe efter – da jeg havde fået mere erfaring med erhvervslivet og kunne begynde at reflektere det i forhold til min egen referenceramme, at jeg blev klar over, at det var der problemet lå begravet.
Lad os arbejde mere med fokus på både proces og resultat som to sider af samme sag, og lad os nuancere begreberne ved at tage favntag med det, vi ikke kender – det er i sidste ende det, der skaber den reelle udvikling og innovation i samfundets forskellige grupperinger.

SKAL VI BYTTE?

DU FÅR: Mine 3 bedste råd til at få

→ Bedre trivsel
→ Større arbejdsglæde
→ Højere kundetilfredshed

(og som følge af det: Bedre bundlinje)

JEG FÅR: Din email-adresse.


Samtidig får du frit abonnement på mit nyhedsbrev om organisationsudvikling og ledelse

*Skal udfyldes