s5 logo
Nedbryd silotænkningen
"/html/com_content/article/default.php"

Nedbryd silotænkningen

Nedbryd silotænkningen

Mind the Gap(s) | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo
Gør op med silo-tænkningen,

Styrk sammenhængskraften

og gør forskellighed til jeres styrke

Merethe Klint 0093

Kunne du godt tænke dig, at dine kolleger og medarbejdere sagde sådan her:

”Jeg arbejder i en organisation, hvor vi er dygtige til at spille os selv gode, men inden workshoppen med Merethe havde vi ikke øje for, hvor kvalificeret vores opgaveløsning og arbejdsmiljø kunne blive, hvis vi i højere grad spillede hinanden gode.

Vi fik en masse inspiration til at optimere den tværfaglige indsats – til gavn for os selv, og i allerhøjeste grad til gavn for de børn og unge, der har behov for understøttelse.”

Leder i en kommunal børne- og ungeenhed

Så er du landet det helt rigtige sted.

Størstedelen af de ledere og ansatte, jeg er i dialog med i mit arbejde, er klar over vigtigheden af at prioritere samarbejdet i dagligdagen. Alligevel ser jeg mange organisationer, som er udfordrede, og som kæmper med en ret udbredt silotænkning og et stort fokus på de individuelle præstationer blandt medarbejderne.

Lidt sat på spidsen kan man sige, at medarbejderne reelt set arbejder samtidig - frem for at samarbejde.

Det er ærgerligt, fordi det påvirker både medarbejdertilfredsheden og den psykologiske tryghed, kunde- eller borgeroplevelsen, sammenhængskraften i organisationen, kvaliteten i opgaveløsningen og i sidste ende værdiskabelsen i organisationen.

Forestil dig at din organisation var et band eller et orkester - og musikerne nok var dygtige hver især, men de var ikke i stand til at spille sammen. Det ville ikke lyde ret godt! Og det ville formentlig være en koncert, du og dine venner hurtigt tog hjem fra. 

Musikere er i den grad afhængige af, at samarbejdet og sammenhængskraften fungerer. Og det er I faktisk også. Det er bare nogle lidt andre ting, vi skal "lytte" efter.

På en workshop med mig får I redskaberne til at skabe en kultur med fokus på at styrke sammenhængskraften imellem medarbejdere, ledere, teams og afdelinger. Samtidig får alle øjnene op for, hvordan I på en let og overskuelig måde bliver bedre til at understøtte hinanden, så I gør brug af jeres forskellighed og bringer alle fagligheder i spil. 

Det betyder, at I går hjem med en værktøjskasse som sikrer, at I bliver i stand til at:

  • Forstå hvorfor fokus på samarbejde og sammenhængskraft er nøglen til værdiskabelse (uanset om det er økonomisk eller menneskelig værdiskabelse), et sundt arbejdsmiljø og gode kunde- eller borgeroplevelser

  • Tilrettelægge jeres arbejde med bevidsthed om, hvad I med fordel  kan styrke, så de enkelte medarbejdere hele tiden fokuserer på, hvordan de bedst muligt understøtter og spiller hinanden så gode som muligt

  • Stille skarpt på hvilke medarbejdere, der er afhængige af hinanden hvornår - og hvordan de bedst muligt kommunikerer og interagerer med gensidig respekt for hinandens bidrag og behov

  • Forstå hvordan I med få justeringer kan skabe en kultur, der er baseret på tillid, psykologisk tryghed og gensidig faglig respekt

  • Have et kontinuerligt fokus på fastholdelse og udvikling af såvel den enkelte medarbejder som hele organisationen

Kort sagt:


Mit mål at give jer værktøjerne til at styrke og støtte hinanden, så I kan spille hinanden bedre, i en (gætter jeg på) til tider både hektisk og kompleks hverdag med mange dagsordener, der skal tilgodeses.

Vi er blevet en langt mere kreativ, åben og samarbejdende afdeling. På få måneder steg medarbejdernes tilfredshed med ledelsen med over 20 % og medarbejdernes tillid til ledelsens handlekraft steg med 30 %.
Lene Duvier Kjær, Afdelingsleder
A. P. Møller - Mærsk
Efter at have været på kursus hos Merethe sparer jeg meget af både min egen og andres tid og energi, og jeg er blevet langt mere effektiv i min opgaveløsning.
Frank Bager, Client Manager
AFA JCDecaux

Hvem er målgruppen? 

Forløbet henvender sig til alle, der har behov for indsigt i hvilken værdi fokus på de menneskelige relationer både imellem kolleger, leverandører, samarbejdspartnere og andre interessenter har på jeres arbejde, trivsel og værdiskabelse. 

Det er særligt relevant for jer, der skal løse opgaver eller projekter, som involverer flere personer, fagligheder, teams eller afdelinger. Jer der ønsker, at gode kunde- eller borgeroplevelser skal gå hånd i hånd med høj psykologisk tryghed og en medarbejdertilfredshed i højsædet. Og ikke mindst jer, der ønsker at fastholde dygtige medarbejdere.

Forløbet henvender sig til offentlig såvel som private organisationer. I kan være en hel organisation, en afdeling eller et team. Det kan være flere afdelinger, som tilsammen dækker et særligt forretningsområde, eller det kan være en selvstændig organisation under en større kommunal eller regional organisation. 

Se her hvad andre deltagere har sagt om lignende forløb:

Dette er et af de første kurser, jeg virkelig føler, har inspireret mig, og hvor der er noget motivation for at implementere nye redskaber i arbejdet.
Lederseminar 2019
Leder, beskæftigelsesområdet
Merethe, det her kommer virkelig til at gøre en forskel for os! TAK fordi du har været med til at berige vores seminar.
24-timers seminar i 2017
Medarb. ved Rigspolitiet

Forløbet er bygget op af 3 fleksible moduler.

Du vælger selv, om I vil have 1, 2 eller alle 3 moduler, og om I ønsker dem i en samlet helhed eller fordelt over en periode. 

Vælger I at gennemføre alle 3 moduler anbefales det, at modulerne gennemføres som internat med overnatning eller med de 2 første moduler samlet på én dag og det sidste modul nogle uger efter.

Uanset om I vælger 1, 2 eller 3 moduler, så indleder vi samarbejdet med et uforpligtende møde, hvor vi har mulighed for at drøfte jeres konkrete ønsker og eventuelle udfordringer. Den viden bruger jeg til at tilrettelægge et forløb, som er skræddersyet til lige præcis jeres behov, så koblingen over til jeres hverdag er så stærk som mulig. 

Cirka 4 uger efter forløbet evaluerer vi sammen hvordan det er gået, og hvis I har spørgsmål eller ting I ønsker at drøfte i forbindelse med implementeringen, så har vi også mulig for det. På dem måde sikrer vi de bedste forudsætninger for, at I får så udbytterigt et forløb som muligt.

Din investering for planlægning, afvikling og efterfølgende evaluering er:

Et modul: Kun 18.000,- + moms

To moduler: Kun 24.000,- + moms

Tre moduler: Kun 30.000,- + moms

Det eneste, der ikke er inkluderet i prisen, er udgifter til lokaler, forplejning, transport udenfor Sjælland og eventuel overnatning. Det skyldes, at det selvfølgelig er helt op til dig, hvor du gerne vil have, at workshoppen skal afvikles og hvad I skal have af forplejning.

”Men hvem er du, og hvad er det, du gør, Merethe?”

 

Merethe Klint
Du guides igennem dagen af organisationskonsulent - og musiker, Merethe Klint

Jeg har siden 2007 hjulpet ledere og medarbejdere med at skabe bedre resultater, ved at vise dem hvor vigtigt fokus på samarbejdet er, for at opnå de resultater, I som organisation har potentiale til.

Organisationer som A. P. Møller - Mærsk, Rigspolitiet, Kulturministeriet, Region Sjælland, Bahne, Cirkel K og COOP har alle vist mig tillid til at lade mig være en del af deres udvikling, og fra 2012 har jeg været fast tilknyttet Ledernes KompetenceCenter.

Jeg kombinerer en stærk værktøjskasse inden for ledelse, organisationskultur, arbejdsmiljø og projektledelse med en effektiv og efterprøvet metode, hvor jeg sammenligner en organisation med et band eller orkester og får jer til at tænke som en musiker og arbejde som et orkester.
Jeg er desuden forfatter til 2 bøger: LYT! om samspil i organisationer (2017) og Grundbog i Projektledelse (2021).

 

SKAL VI BYTTE?

DU FÅR: Mine 3 bedste råd til at få

→ Bedre trivsel
→ Større arbejdsglæde
→ Højere kundetilfredshed

(og som følge af det: Bedre bundlinje)

JEG FÅR: Din email-adresse.


Samtidig får du frit abonnement på mit nyhedsbrev om organisationsudvikling og ledelse

*Skal udfyldes