s5 logo
Nedbryd silotænkningen
"/html/com_content/article/default.php"

Nedbryd silotænkningen

Nedbryd silotænkningen

Mind the Gap(s) | Forretnings- & Organisationsudvikling - Logo
Nedbryd silotænkningen,

og bring samarbejdet i spil

Styrk samarbejdet med 1/2 eller 1 hel temadag

Merethe Klint 0093

Kunne du godt tænke dig, at dine kolleger og medarbejdere sagde sådan her:

”Jeg arbejder i en organisation, hvor vi er dygtige til at spille os selv gode, men inden workshoppen med Merethe havde vi ikke øje for, hvor kvalificeret vores opgaveløsning kunne blive, hvis vi i højere grad spillede hinanden gode.

Vi fik en masse inspiration til at optimere den tværfaglige indsats – til gavn for os selv, og i allerhøjeste grad til gavn for de børn og unge, der har behov for understøttelse.”

Leder i en kommunal børne- og ungeenhed

Så er du landet det helt rigtige sted.

Jeg hjælper jer med at gøre op med silotænkningen, og I får redskaberne til at skabe en kultur, hvor alle - både medarbejdere og ledere - får øjnene op for, hvordan I på en let og overskuelig måde tager ansvar for at understøtte hinanden og bringe alle fagligheder i spil, så løsningen af jeres opgaver bliver så kompetent og effektiv som muligt - både for jer selv og de kunder eller borgere I servicere.

På dagen kommer vi til at arbejde med:

 • Hvorfor et opgør med silotænkningen er nødvendig for at styrke den tværfaglige indsat

 • Hvorfor fokus på samarbejde er limen, der binder jeres organisation sammen, så I både får den bedste performance og høj trivsel og arbejdsglæde

 • Hvad I sandsynligvis ikke har nok fokus på i dag og hvad I skal fokusere mere på

 • Hvordan I helt konkret bryder siloer ned og øger samarbejdet

 • Hvilken effekt det vil have for både den menneskelige og økonomiske bundlinje og ikke mindst for den opleves kunden eller borgeren står tilbage med, når de har været i kontakt med jer.
Kort sagt:

Mit mål at gøre jer skarpere på, hvordan I spiller hinanden bedre, så I får større arbejdsglæde og bedre resultater i et arbejdsmiljø, som (jeg gætter på) til tider kan være både hektisk og komplekst med mange dagsordener, der skal tilgodeses. 

Vi arbejder ud fra velkendte og velafprøvede teorier og værktøjer - men jeres dagligdag og praksis fylder mest!

Helt central er synergi-modellen ©, som løbende er udviklet, testet og forfinet på et utal af medarbejdere og ledere siden 2007. 

mk model

Kort fortalt handler den om, at kun når både den individuelle performance og samarbejdet fungerer i organisationen, kan vi give kunder eller borgere den service, de forventer.

Lad mig give dig et eksempel:

Du er til koncert. Hver musiker er virkelig dygtig.

Men hvis ikke de samtidig spiller sammen ved at tilpasse sig til hinanden, give plads til hinanden og indordne sig under det fælles mål og den fælles opgave, så får du ikke den koncertoplevelse, du er kommet efter. Du bliver skuffet - og går måske hjem før tid. Og næste gang, du skal til koncert, vælger du med stor sandsynlighed et andet band. 

For det kræver et helt band at spille rent – men blot én musiker, kan gøre, at hele bandet spiller falsk.

Publikum kan nemlig ikke høre, om det er den ene eller den anden musiker, der spiller falsk. De kan bare høre, at det lyder dårligt.

Sådan er det også hos dig og din organisation

-

det er bare nogle lidt andre ting, I skal lytte efter.

Undervejs giver jeg jer værktøjerne, der sætter jer i stand til at:

 1. Tilrettelægge jeres arbejde, så I kan forbedre både den individuelle performance, samarbejdet og kundens oplevelser

 2. Forstå værdien i, at alle bidrag – store som små – er vigtige for den samlede kundeoplevelse

 3. Italesætte konsekvenserne ved forskellige forandringer eller forsinkelser i jeres arbejde, og derved prioritere, hvad der er vigtigst i forskellige situationer

 4. Sikre, at I kan understøtte hinanden og gøre hinandens arbejde nemmere og bedre at udføre

 5. Sørge for at arbejdsmiljø og resultatskabelse går op i en højere enhed.

Via dialog og øvelser arbejder vi løbende med, hvordan I bedst kobler det, vi arbejder med, til den hverdag, I har derhjemme.

Her kan du se, hvad andre har fået ud af ligneden forløb:

Dette er et af de første kurser, jeg virkelig føler, har inspireret mig, og hvor der er noget motivation for at implementere nye redskaber i arbejdet.
Lederseminar 2019
Leder, beskæftigelsesområdet
Merethe, det her kommer virkelig til at gøre en forskel for os! TAK fordi du har været med til at berige vores seminar.
24-timers seminar i 2017
Medarb. ved Rigspolitiet
Vi er blevet en langt mere kreativ, åben og samarbejdende afdeling. På få måneder steg medarbejdernes tilfredshed med ledelsen med over 20 % og medarbejdernes tillid til ledelsens handlekraft steg med 30 %.
Lene Duvier Kjær, Afdelingsleder
A. P. Møller - Mærsk
Efter at have været på kursus hos Merethe sparer jeg meget af både min egen og andres tid og energi, og jeg er blevet langt mere effektiv i min opgaveløsning.
Frank Bager, Client Manager
AFA JCDecaux

”Men hvem er du, og hvad er det, du gør, Merethe?”

 

Merethe Klint
Du guides igennem dagen af organisationskonsulent - og musiker, Merethe Klint

Jeg har siden 2007 hjulpet ledere og medarbejdere med at skabe bedre resultater, ved at vise dem hvor vigtigt fokus på samarbejdet er, for at opnå de resultater, I som organisation har potentiale til.

Organisationer som A. P. Møller - Mærsk, Rigspolitiet, Kulturministeriet, Region Sjælland, Bahne, Cirkel K og COOP har alle vist mig tillid til at lade mig være en del af deres udvikling, og fra 2012 har jeg været fast tilknyttet Ledernes KompetenceCenter.

Jeg kombinerer en stærk værktøjskasse inden for ledelse, organisationskultur, arbejdsmiljø og projektledelse med en effektiv og efterprøvet metode, hvor jeg sammenligner en organisation med et band eller orkester og får jer til at tænke som en musiker og arbejde som et orkester.
Jeg er desuden forfatter til 2 bøger: LYT! om samspil i organisationer (2017) og Grundbog i Projektledelse (2021).

Du skal selvfølgelig også vide, hvad du kan forvente af mig, når du booker mig til jeres næste temadag:

 1. Vi indleder arbejdet med et uforpligtende møde, hvor vi har mulighed for at drøfte jeres konkrete ønsker og eventuelle udfordringer.

 2. Den viden bruger jeg til, at jeg kan få en god forståelse af jeres situation og dagligdag, så jeg kan tilrettelægge et forløb, som er skræddersyet til lige præcis jeres behov. Hvis mit indlæg er en del af et større program, sørger jeg selvfølgelig også for at tilpasse mig de øvrige tematikker, der er på dagen, så der kommer en rød tråd igennem arrangementet.

 3. Hvis der er behov for det, tilrettelægger vi sammen, hvordan grupper og opgaver kan gribes an, så koblingen over til jeres hverdag bliver så stærk som muligt.

 4. I forbindelse med selve dagen skal du bare dukke op og lade dig inspirere og reflekterer. Jeg fører jer igennem med sikker hånd, og jeg sørger for, at der er styr på alt det praktiske med det sted, I har booket.

 5. Cirka 4 uger efter arrangementet evaluerer vi sammen, hvordan det er gået. Det kan vi gøre via telefon eller vi kan holde et møde. På den måde sikrer vi, at I har mulighed for at få afklaring på eventuelle spørgsmål og jeg kan komme med input til, hvordan I bedst muligt arbejder videre med værktøjerne og metoderne.

Forløbet er bygget op af 3 moduler, og du vælger selv, om du vil have 1, 2 eller 3 moduler.

De første 2 moduler kan enten tages hver for sig som halve dage eller som én samlet dag.

På det tredje modul fokuserer vi på implementering, og derfor skal det tages i forbindelse med mindst 1 af de øvrige moduler

Alle 3 moduler anbefales at tages enten som internat eller med de 2 første moduler samlet og det sidste modul nogle uger efter.

Din investering for planlægning, afvikling og efterfølgende evaluering er:

Et modul: Kun 18.000,- + moms

To moduler: Kun 24.000,- + moms

Tre moduler: Kun 30.000,- + moms

Det eneste, der ikke er inkluderet i prisen, er udgifter til lokaler, forplejning, transport udenfor Sjælland og eventuel overnatning.

Det skyldes, at det selvfølgelig er helt op til dig, hvor du gerne vil have, at workshoppen skal afvikles og hvad I skal have af forplejning.

Jeg glæder mig til at inspirere jer og give jer værktøjerne, der kan hjælpe jer med at:

 

Skabe bedre resultater

Forbedre arbejdsmiljøet

Nedbringe stressniveauet

Øge kundetilfredsheden

 

SKAL VI BYTTE?

DU FÅR: Mine 3 bedste råd til at få

→ Bedre trivsel
→ Større arbejdsglæde
→ Højere kundetilfredshed

(og som følge af det: Bedre bundlinje)

JEG FÅR: Din email-adresse.


Samtidig får du frit abonnement på mit nyhedsbrev om organisationsudvikling og ledelse

*Skal udfyldes